Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av Swestarsports AB:s (”Swestarsports”) webbplats och sociala medier som Swestarsports
använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med Swestarsports via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga Swestarsports som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. Swestarsports har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När Swestarsports ändrar i dessa villkor
kommer Swestarsports att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

2. INNEHÅLL M.M.

Swestarsports ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. Swestarsports friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i Swestarsports webbutik gäller, utöver dessa
användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning som finns tillgängliga i webbutiken. Swestarsports produkter säljs också av återförsäljare som är fristående och oberoende från Swestarsports. De rekommenderade priser som anges på Webbplatsen är just endast rekommenderade priser. Återförsäljarna sätter själva sina priser och har sina egna villkor. Swestarsports kan därför inte påverka det faktiska priset som din närmaste återförsäljare erbjuder. Priser kan därför skilja sig mellan olika återförsäljare.

Återförsäljarna bestämmer själva sitt sortiment. Swestarsports kan därför inte heller påverka eller garantera att de produkter som presenteras på Webbplatsen faktiskt finns hos din närmaste återförsäljare.

3. LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör Swestarsports och inte står under Swestarsports kontroll. Swestarsports kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer. Återförsäljarna är fristående och oberoende från Swestarsports

4. FÄRGER

Swestarsports kan inte garantera att de färger som visas på Webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror bl.a. på inställningar i din dator.

5. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER M.M.

Swestarsports tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress och födelsedata, som du lämnar till Swestarsports eller som Swestarsports får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev.

6. COOKIES

Webbplatsen använder sig av ”cookies”. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida och sedan lagras lokalt på besökarens dator eller mobila enhet. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbsida skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan alltid radera cookies från Din webbläsare. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka Webbplatsen, men vissa funktioner på Webbplatsen kommer då inte att fungerar så som avsett. Swestarsports använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen eller för att kunna följa antalet besökare. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparar en cookie under en längre tid på din dator och cookien har ett utgångsdatum. Swestarsports permanenta cookies lagras i 1 år. Den andra typen av cookies är s.k. sessionscookies och används under tiden Du besöker Webbplatsen. Sessionscookies raderas när Du stänger din webbläsare. Swestarsports använder permanenta cookies för att bl.a. lagra information om vilket landsval du gör första gången du kommer till Webbplatsen. På så sätt slipper du välja land varje gång du besöker Webbplatsen och får dessutom priser presenterade i din lokala valuta. Cookien låter Swestarsports också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av Swestarsports sidor du varit inne på. Sessionscookies använder Swestarsports för att förbättra Din upplevelse av Webbplatsen.

Swestarsports använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg, t.ex. Google Analytics, och för att kunna marknadsföra relevanta produkter. En speciell typ av cookie är en s.k. flash-cookie. I motsats till vanliga cookies, skapas och sparas flash-cookies inte av webbläsaren utan av programmet Adobe Flash Player. Dessa kan innehålla mer information än vanliga cookies och kan inte heller tas bort eller stoppas via webbläsaren, utan bara genom Adobes egna program. Du hittar mer information om denna typ av cookies på Adobes webbsida, www.adobe.com.

7. MATERIAL SOM DU LADDAR UPP ELLER SKICKAR TILL SWESTARSPORTS PÅ ANNAT SÄTT

Genom att skicka material till Swestarsports eller lämna material på Webbplatsen, t.ex. skriven text, fotografier, videos och andra bilder, lämnar du Swestarsports en ickeexklusiv licens att själv eller genom annan obegränsat, samt i alla tekniker och medier samt alla former, använda materialet i hela världen. Du accepterar också att Swestarsports får ändra och redigera materialet så att det går att använda på det sätt Swestarsports anser lämpligt. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela Swestarsports detta. När du återkallar licensen ska Swestarsports sluta att använda
materialet så snart som möjligt dock senast inom sex månader. Swestarsports är dock inte skyldigt att återkalla material som redan har distribuerats. Du får endast skicka material till Swestarsports som du har rätt till. Genom att skicka materialet till Swestarsports bekräftar du för Swestarsports att du har rätt att lämna Swestarsports licensen enligt stycket ovan, att Swestarsports inte har något ansvar för materialet som du skickat samt att Du kommer att hålla Swestarsports skadelöst och ersätta Swestarsports för all skada Swestarsports kan drabbas av på grund av Swestarsports användning av materialet, förutsatt att Swestarsports använder materialet enligt licensen ovan.

8. VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De varumärken, produktbenämningar, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på Webbplatsen tillhör Swestarsports, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Swestarsports eller är licensierat av Swestarsports. Du får inte ladda ner, spara ner eller använda material från Webbplatsen, såvida du inte erhållit Swestarsports skriftliga godkännande eller det framgår på Webbplatsen att materialet får laddas ner och användas på visst sätt.

9. ANSVAR

Swestarsports ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker och sådan utbetalning också sker. Swestarsports ansvarar aldrig för indirekta skador, uteblivna intäkter eller andra följdskador av något slag.

10. FORCE MAJEURE

Under händelser av typ force majeure skjuts Swestarsports förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som Swestarsports rätt att häva det avtal som du ingått med Swestarsports via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för Swestarsports att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför Swestarsports kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

11. ÖVRIGA VILLKOR

Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

12. BOLAGSINFORMATION

Swestarsports AB
Låkebergsgatan 126

423 34 Torslanda

Telefon: +46 (0)729 774056
E-post: support@swestarsports.com
Organisationsnummer: 559300-4616
Momsregistreringsnummer: SE559300461601

Kontakta oss

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.